חיישן דלת / חלון בטכנולוגית Wi-Fi או Zigbee
זיהוי פתיחה / סגירה של דלת / חלון.
ע"י הזיהוי ניתן להפעיל תרחישים בבית.
קבלת התראה בזמן אמת לטלפון הנייד.

חיישן דלת / חלון בטכנולוגית Wi-Fi או Zigbee

150.00 ₪מחיר