מערכת התראה

שלט לשליטה מרחוק

חיישן דלת

חיישן תנועה

יחידת בקרה מרכזית

חיישן תנועה

בכל רגע נתון ובזמן אמת, יתקבלו נתונים על כל תזוזה ורגש שהוגדרו

תרחישים

בניית תרחישים בביתך המוגדרים מראש